Vårt tjänsteutbud – allt inom djurtandvård

Släktskapet med Accesia ger en antydan om de kvalitetskrav som våra kunder kan ställa på oss, och som vi i vår tur kommer att ställa på våra medarbetare.

Vi erbjuder veterinärkliniker över hela Sverige ett heltäckande tjänsteutbud som löser bemanningsbehoven både på kort och lång sikt. Våra avtal kan omfatta allt från akuta inhopp till planerade vikariat vid semestrar och föräldraledigheter. Vi kan också ställa samman ett komplett team som tjänstgör enligt era önskemål vid t ex schemalagda tanddagar och/eller löpande driver hela er djurtandvårdsverksamhet.

Med säte i Halmstad – och närvaro i hela Sverige

Våra medarbetare finns över hela landet och kan med kort varsel hoppa in och göra jobbet lättare på veterinärkliniker. Vi kommer även att lansera våra tjänster i övriga nordiska länder samt Tyskland och England.

Kontakta gärna Magnus för en diskussion om hur vi tillsammans kan bidra till bättre djurtandvård i framtiden.

magnus@accesianetatwork.se
Tel; +46 708 653520