Dokumenterat erfaren personal till din tjänst

När du hyr in en konsult från Accesia Net@Work får du en medarbetare med bästa tänkbara utbildning, både teoretiskt och praktiskt. Samtliga veterinärer och djursjukskötare som tjänstgör i vårt namn har genomgått vidareutbildning på Accesia Academy och uppfyller våra krav vad gäller etisk, ergonomisk, effektiv och lönsam djurtandvård.

Olika kompetenser att hyra

Detta är vad våra veterinärer ska kunna utföra på klinik:
Nivå General
Nivå Advanced

Detta är vad våra djursjukskötare ska kunna utföra på klinik:
Nivå General
Nivå Advanced

Olika sätt att använda oss

– Vid schemalagda tandvårdsdagar på klinik
– Fullständig kompetensförsörjning inom området djurtandvård
– Vid planerade ledigheter som semestrar, tjänstledigheter eller föräldraledigheter
– Enstaka medarbetare eller ett helt tandteam – allt efter er kliniks behov
– Vid akutfall