Detta är vad våra djursjukskötare skall kunna utföra på klinik.

Nivå General:

 • Grundkunskaper i anestesi
 • Utföra en munhåleundersökning inkl. (fickdjupsmätning) samt identifiera abnormaliteter.
 • Dokumentera och journalföra enligt diagnos.
 • Depurera (ta bort tandsten samt missfärgning) med hjälp av ultraljudscaler samt polera med gummikopp.
 • Rådgivning – Ge råd om preventiv tandvård, skadeförebyggande rådgivning.
 • Känna till de vanligaste tandsjukdomarna hos hund och katt samt ge råd till djurägaren om adekvat hemvård.
 • Utföra grundläggande felsökning på tandunit vid behov.
 • Rådgivning till befintlig personal om skötsel samt utföra slipning av tandinstrument (extraktorer).

Nivå Advanced:

 • Grundkunskaper i anestesi
 • Utföra en munhåleundersökning inkl. (fickdjupsmätning) samt identifiera abnormaliteter.
 • Dokumentera och journalföra enligt diagnos.
 • Depurera (ta bort tandsten samt missfärgning) med hjälp av ultraljudscaler samt polera med gummikopp.
 • Rådgivning – Ge råd om preventiv tandvård, skadeförebyggande rådgivning.
 • Känna till de vanligaste tandsjukdomarna hos hund och katt samt ge råd till djurägaren om adekvat hemvård.
 • Utföra grundläggande felsökning på tandunit vid behov.
 • Rådgivning till befintlig personal om skötsel samt utföra slipning av tandinstrument (extraktorer).
 • Goda kunskaper om anestesi och omvårdad av en sövd patient. Självständigt inducera samt underhålla narkos.
 • Depurera subgingivalt med handinstrument.
 • Självständigt undersöka revisionspatienter (återkommande)
 • Utföra relevanta extraktioner av parodontalt skadade tänder på delegering.
 • Utföra enklare fyllningsterapi (bonding). Behärska användandet av turbin (highspeed) på delegering.
 • Ha kunskap om endodontiska behandlingar och vanligt förekommande material för att kunna assistera i samband med dessa.

Assistera fyrhändigt vid kirurgiska samt ortodontiska behandlingar.