Detta är uppgifter som våra veterinärer skall kunna utföra på klinik

Nivå General:

 • Bedöma om djuret behöver remitteras till specialist.
 • Tolka samt utföra intraoral röntgenundersökning på hund och katt.
 • Utarbeta en individuell terapiplan för djuret.
 • Extrahera samtliga tänder på ett atraumatiskt sätt med både sluten samt öppen teknik.
 • Använda turbin (highspeed) på ett säkert sätt samt kunna utföra enklare fyllningsterapi (bonding).
 • Ha god kunskap och diagnostisera de vanligast förekommande orala problemen.
 • Ha kunskap om och vid behov kunna ta bort en skadad pulpa (primär rensning) samt att lägga ett temporärt förband för remiss till kollega för fortsatt behandling.
 • Rådgivning – Ge råd om preventiv tandvård, skadeförebyggande åtgärder samt behov av postoperativ hemvård.

Nivå Advanced

 • Bedöma om djuret behöver remitteras till specialist.
 • Tolka samt utföra intraoral röntgenundersökning på hund och katt.
 • Utarbeta en individuell terapiplan för djuret.
 • Extrahera samtliga tänder på ett atraumatiskt sätt med både sluten samt öppen teknik.
 • Använda turbin (highspeed) på ett säkert sätt samt kunna utföra enklare fyllningsterapi (bonding).
 • Ha god kunskap och diagnostisera de vanligast förekommande orala problemen.
 • Ha kunskap om och vid behov kunna ta bort en skadad pulpa (primär rensning) samt att lägga ett temporärt förband för remiss till kollega för fortsatt behandling.
 • Rådgivning – Ge råd om preventiv tandvård, skadeförebyggande åtgärder samt behov av postoperativ hemvård.
 • Rotbehandling på enrotiga tänder.
 • Rotbehandling av flerrotiga tänder. Bedömning när/hur.
 • Bettproblem, kunna diagnostisera samt behandla de vanligaste problemen med fast apparatur så som incline plane samt applicera brackets och chain vid behov.

Nivå Advanced – kirurgi

 • Kunna åtgärda käkfrakturer med Splinting teknik.
 • ENT – utföra BOS-kirurgi
 • Plastik vid oronasala fistlar.
 • Avlägsnande av hyperplasier/tumörer samt diagnostisera dessa.

Kontakt med specialist vid behov.